جستجوی کوچ فردی

عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
زنم گذاشته رفته خیلی پکرم، چیکار باید بکنم؟
زنم گذاشته رفته خیلی پکرم، چیکار باید بکنم؟

زنم گذاشته رفته. خیلی دوسش دارم و میخوام برگرده، چیکارکنم که همسرم برگرده به خونه