دوره ی آشنایی با NLP (رایگان)
1402/5/9 - 18:04

دوره ی آشنایی با NLP (رایگان)

هدیه ی تولد دکتر تیمور پور

دوره رایگان تغییر باور با NLP
1401/5/8 - 12:40

دوره رایگان تغییر باور با NLP

هدیه تولد دکتر به کاربران

مجموعه صوتی "آرزوی تو دستور تو" اثر کوین ترودو
1400/5/9 - 17:54

مجموعه صوتی "آرزوی تو دستور تو" اثر کوین ترودو

بسته هدیه برای خرید دوره نوابغ جذب

دوره مقدماتی جراحی ذهن (رایگان)
1400/4/16 - 12:11

دوره مقدماتی جراحی ذهن (رایگان)

دکتر سپیده تیمور پور

دوره تخصصی نوابغ جذب
1400/3/17 - 12:05

دوره تخصصی نوابغ جذب

دوره صوتی و تصویری توسعه فردی