آسیاب به نوبت

آسیاب به نوبت یعنی آرام آرام پیش برو تا مدارت تغییر کنه

معنی اصطلاح آسیاب به نوبت !

در مقام تذکر به کسی گفته می شود که نوبت را رعایت نمی کند یا انتظار دارد کارش زودتر از دیگران انجام شود.
اما ما میخواهیم به شما بگوییم آسیاب به نوبت یعنی آرام آرام پیش برو تا مدارت تغییر کنه و در مسیر جذب خواسته هات قرار بگیری.

 

 

خرید دوره نوابغ جذب

مدرس: دکتر سپیده تیمورپور

 

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
ارسال نظر
captcha