اطلس چاکرا

راهنمای کاربردی و عملی کار با چاکرا

اطلس چاکرا

کتاب اطلس چاکرا: راهنمای کاربردی و عملی کار با چاکراهااثر کالاشاترا گووین‌دا،

 

دانلود PDF کتاب اطلس چاکرافصل اول مراقبه (مدیتیشن) چیست؟

 • ایجاد توازن و برابری
 • انواع مراقبه
 • مراقبه آرامش بدن
 • پیوست فصل یک

فصل 2: تمرینات مراقبه

 • بیداری
 • مراقبه بیداری
 • جملات تاکیدی تاثیر گذار
 • من در کمال آرامش هستم
 • تمرین مراقبه برای جملات مثبت
 • مراقبه برای قدم زدن در بیداری
 • مراقبه چاکرایی
 • مراقبه سفر فضایی
 • چگونه مراقبه ما را در درمان و شفا کمک می کند؟
 • قدرت تصور خلاق در مراقبه
 • مراقبه و رشد و پرورش شخصیت
 • مراقبه سلامتی و شفا
 • نیروی رنگ ها
 • همه رنگ ها دارای بعد مثبت و منفی می باشند
 • رنگ ها و دسته بندی آنها
 • بهترین بالانس
 • مراقبه کشف رنگ ها
 • حل مشکلات توسط رنگ ها
 • رنگ ها و چاکراها
 • مراقبه رنگ چاکراها
 • مراقبه نور
 • مراقبه گل طلایی
 • مراقبه نور شمع

فصل 3: چاکرا و ویژگی شخصیت

 • چاکرا تست: آیا می دانید که شما متعلق به کدام چاکرا هستید؟
 • تست چاکرا: خصوصیات فردی
 • تست خصوصیات فردی و چاکرا
 • ارزشیابی تست چاکرا
 • پاندول چاکرا
 • معنای دایره 7-1
 • چند چاکرا شرکت دارند
 • حالت پرسشی بله و خیر
 • تست ماهیچه ای چاکرا از طریق آگاهی و تحرک
 • شیوه ی استاندارد تست چاکرا با همراه
 • تست چاکرا به صورت فردی
 • نتیجه گیری و ارزشیابی تست ها
 • چاکراهای مکمل

فصل 4: چاکراها و رشد و پرورش انسان

 • چرخه هفت چاکرا
 • رشد و پرورش یک جنین در رحم
 • چرخه ی هفت ماهی قبل از تولد
 • یک تا 2 ماهگی
 • سه ماهگی
 • چهار ماهگی
 • پنج ماهگی
 • شش ماهگی
 • هفت ماهگی
 • هشت ماهگی
 • نه ماهگی
 • رشد و پرورش کودک متولد شده
 • اولین سال زندگی (اولین سال بعد از تولد)
 • دومین سال زندگی
 • سومین سال زندگی
 • چهارمین سال زندگی
 • پنجمین سال زندگی
 • ششمین سال زندگی
 • هفتمین سال زندگی

فصل 5: بزرگ ترین چرخه رشد و پرورش

 • مراحل و چرخه های زندگی
 • رشد و تکامل در 7 سال اول
 • دوران کودکی 1 تا 7 سالگی
 • دوران کودکی بین 8 تا 14 سالگی
 • دوران نوجوانی بین 15 تا 21 سالگی
 • دوران جوانی و بزرگسالی بین 22 تا 28 سالگی
 • دوران میانسالی بین 29 تا 35 سالگی
 • دوران فهم و شناخت و تجربه 36 تا 42 سالگی
 • دوران تکامل بزرگ ترین چرخه 43 تا 49 سالگی
   

فصل 6: چگونگی کار کردن با چاکراها و شفای آن ها

 • بخش ویژه مورد استفاده در تمامی فصول چاکرا درمانی
 • چگونگی کارکردن با چاکراها و شفای آنها
 • مزایای چاکرا درمانی
 • هفت مرحله برنامه چاکرا
 • رایحه درمانی
 • نکات قابل توجه در مصرف روغن های معطر
 • گیاهان دارویی
 • سنگ درمانی
 • موارد قابل توجه در طرز استفاده از سنگ ها
 • گل های شفابخش باخ
 • نکات لازم در طریقه مصرف اسانس گل های درمانی
 • ارتعاشات حروف
 • نحوه تلفظ حروف
 • جملات تاکیدی قدرتمند و تأثیرگذار
 • نحوه تکرار این جملات قدرتمند
 • مراقبه و انتقال انرژی از طریق کف دست ها
 • طریقه انتقال انرژی
   

فصل 7: چاکرای اول (مولادهاراچاکرا)
 

 • موضوعات اصلی و محوری مربوط به چاکرای اول
 • توضیحاتی در مورد چاکرای اول
 • محل قرارگرفتن چاکرای اول و منطقه تحت تاثیر آن
 • موضوعات اصلی مربوط به چاکرای اول
 • راه های مختلف برای شفا و برقراری هماهنگی در چاکرای اول
 • شخصیت افراد متعلق به چاکرای اول
 • قدرت و توانایی افراد متعلق به چاکرای اول
 • تکلیف
 • مسدود بودن چاکرای اول
 • یک چاکرای اول سالم
 • موارد ممکنه و بیماری های حاصل از مسدود بودن چاکرای اول
 • در چه زمانی ما باید در چاکرای خود هماهنگی برقرار کنیم؟
 • راه های مناسب برای سلامت و شفای چاکرای اول
 • هفت مرحله برنامه چاکرا درمانی
 • رایحه درمانی
 • گیاهان دارویی
 • سنگ درمانی
 • گل های شفابخش باخ
 • ارتعاشات حروف
 • جملات تاکیدی موثر
 • مراقبه و انتقال انرژی از طریق کف دست
 • راه های فعال نمودن چاکرای اول در طول روز
   

فصل 8: چاکرای دوم (ساکرال چاکرا)

 • موضوعات اصلی و محوری مربوط به چاکرای دوم
 • توضیحاتی در مورد چاکرای دوم
 • محل قرار گرفتن چاکرای دوم و منطقه تحت تاثیر آن
 • موضوعات اصلی مربوط به چاکرای دوم
 • راه های مختلف برای شفا و برقراری هماهنگی در چاکرای دوم
 • شخصیت افراد متعلق به چاکرای دوم
 • قدرت و توانایی افراد متعلق به چاکرای دوم
 • تکلیف
 • مسدود بودن چاکرای دوم
 • یک چاکرای دوم سالم
 • موارد ممکنه و بیماری های حاصل از مسدود بودن چاکرای دوم
 • در چه زمانی ما باید در چاکرای خود هماهنگی برقرار کنیم
 • هفت مرحله برنامه چاکرا درمانی
 • رایحه درمانی
 • گیاهان دارویی
 • سنگ درمانی
 • گل های شفابخش باخ
 • ارتعاشات حروف
 • جملات تاکیدی موثر
 • مراقبه و انتقال انرژی از طریق کف دست
 • راه های فعال نمودن چاکرای دوم در طول روز
   

فصل 9: چاکرای سوم ( مانی پورا چاکرا )

 • موضوعات اصلی و محوری مربوط به چاکرای سوم
 • توضیحاتی در مورد چاکرای سوم
 • محل قرار گرفتن چاکرای سوم و منطقه تحت تاثیر ان
 • موضوعات اصلی مربوط به چاکرای سوم
 • راه های مختلف برای شفا و برقراری هماهنگی در چاکرای سوم
 • شخصیت افراد متعلق به چاکرای سوم
 • قدرت و توانایی افراد متعلق به چاکرای سوم
 • تکلیف – مسدود بودن چاکرای سوم
 • یک چاکرای سوم سالم
 • موارد احتمالی و بیماری های حاصل از مسدود بودن چاکرای سوم
 • چه موقع ما باید در چاکرای سوم هماهنگی برقرار کنیم؟
 • هفت مرحله برنامه چاکرا درمانی
 • رایحه درمانی
 • گیاهان دارویی
 • سنگ درمانی
 • گل های شفابخش باخ
 • ارتعاشات حروف
 • جملات تاکیدی موثر
 • مراقبه و انتقال انرژی از طریق کف دست به چاکرای سوم
 • راه های فعال نمودن چاکرای سوم در طول روز
   

فصل 10: چاکرای چهارم (آناهاتا چاکرا)
 

 • موضوعات اصلی و محوری مربوط به چاکرای چهارم
 • توضیحاتی در مورد چاکرای چهارم
 • محل قرار گرفتن چاکرای چهارم و منطقه تحت تاثیر ان
 • موضوعات اصلی مربوط به چاکرای چهارم
 • راه های مختلف برای شفا و برقراری هماهنگی در چاکرای چهارم
 • شخصیت افراد متعلق به چاکرای چهارم
 • قدرت و توانایی افراد متعلق به چاکرای چهارم (چاکرای قلب)
 • تکلیف
 • مسدود بودن چاکرای چهارم
 • یک چاکرای چهارم سالم
 • موارد احتمالی و بیماری های حاصل از مسدود بودن چاکرای چهارم
 • در چه زمانی ما باید در چاکرای چهارم خود هماهنگی برقرار کنیم؟
 • راه های مناسب برای سلامتی و شفای چاکرای چهارم
 • هفت مرحله برنامه چاکرا درمانی
 • رایحه درمانی
 • گیاهان دارویی
 • سنگ درمانی
 • گل های شفابخش باخ
 • ارتعاشات حروف
 • جملات تاکیدی موثر
 • مراقبه و انتقال انرژی از طریق کف دست به چاکرای چهارم
 • راه های فعال نمودن چاکرای چهارم در طول روز

   

فصل 11: چاکرای پنجم (ویشودها چاکرا)

 • موضوعات اصلی و محوری مربوط به چاکرای پنجم
 • توضیحاتی در مورد چاکرای پنجم
 • محل قرار گرفتن چاکرای پنجم و منطقه تحت تاثیر ان
 • موضوعات اصلی مربوط به چاکرای پنجم
 • راه های مختلف برای شفا و برقراری هماهنگی در چاکرای پنجم
 • شخصیت افراد متعلق به چاکرای پنجم
 • قدرت و توانایی افراد متعلق به چاکرای پنجم
 • تکلیف
 • مسدود بودن چاکرای پنجم
 • یک چاکرای پنجم سالم
 • موارد احتمالی و بیماری های حاصل از مسدود بودن چاکرای پنجم
 • در چه زمانی ما باید در چاکرای پنجم خود هماهنگی برقرار کنیم؟
 • راه های مناسب برای سلامت و درمان چاکرای پنجم (گلو)
 • هفت مرحله برنامه چاکرا درمانی
 • رایحه درمانی
 • گیاهان دارویی
 • سنگ درمانی
 • گل های شفابخش باخ
 • ارتعاشات حروف
 • جملات تاکیدی موثر
 • مراقبه و انتقال انرژی از طریق کف دست به چاکرای پنجم
 • راه های فعال نمودن چاکرای پنجم در طول روز

   

فصل 12: چاکرای ششم (آجنا چاکرا)

 • موضوعات اصلی و محوری مربوط به چاکرای ششم
 • توضیحاتی در مورد چاکرای ششم
 • محل قرار گرفتن چاکرای ششم و منطقه تحت تاثیر ان
 • موضوعات اصلی مربوط به چاکرای ششم
 • راه های مختلف برای شفا و برقراری هماهنگی در چاکرای ششم
 • شخصیت افراد متعلق به چاکرای ششم
 • قدرت و توانایی افراد متعلق به چاکرای ششم
 • تکلیف
 • مسدود بودن چاکرای ششم
 • یک چاکرای ششم سالم
 • موارد احتمالی و بیماری های حاصل از مسدود بودن چاکرای ششم
 • در چه زمانی ما باید در چاکرای ششم خود هماهنگی برقرار کنیم؟
 • هفت مرحله برنامه چاکرا درمانی
 • رایحه درمانی
 • گیاهان دارویی
 • سنگ درمانی
 • گل های شفابخش باخ
 • ارتعاشات حروف
 • جملات تاکیدی موثر
 • مراقبه و انتقال انرژی از طریق کف دست به چاکرای ششم (پیشانی)
 • راه های فعال نمودن چاکرای ششم در طول روز

   

 فصل 13: چاکرای هفتم (ساهاسرارا چاکرا)
 

 • موضوعات اصلی و محوری مربوط به چاکرای هفتم
 • توضیحاتی در مورد چاکرای هفتم
 • محل قرار گرفتن چاکرای هفتم و منطقه تحت تاثیر ان
 • موضوعات اصلی مربوط به چاکرای هفتم
 • راه های مختلف برای شفا و برقراری هماهنگی در چاکرای هفتم
 • شخصیت افراد متعلق به چاکرای هفتم
 • قدرت و توانایی افراد متعلق به چاکرای هفتم
 • تکلیف
 • مسدود بودن چاکرای هفتم
 • یک چاکرای هفتم سالم
 • موارد احتمالی و بیماری های حاصل از مسدود بودن چاکرای هفتم
 • چگونگی کار کردن با چاکرای هفتم و شفای آن
 • مزایای چاکرا درمانی
 • هفت مرحله برنامه چاکرا درمانی
 • رایحه درمانی
 • گیاهان دارویی
 • سنگ درمانی
 • گل های شفابخش باخ
 • ارتعاشات حروف
 • جملات تاکیدی موثر
 • مراقبه و انتقال انرژی از طریق کف دست به چاکرای هفتم
 • در چه زمانی ما باید در چاکرای هفتم خود هماهنگی برقرار کنیم؟
 • راه های فعال نمودن چاکرای هفتم در طول روز

   

فصل 14: از اوراء تا پرانا

 • از اوراء تا پرانا
 • بدن فضایی(انرژی بادی)
 • تجارب فوق العاده روحی با بدن انرژی
 • بدن انرژی و چاکراها
 • اوراء
 • چاکرای هشتم
 • هفت لایه ی اوراء
 • اولین لایه ی اوراء
 • دومین لایه ی اوراء
 • سومین لایه ی اوراء
 • چهارمین لایه ی اوراء
 • پنجمین لایه ی اوراء
 • ششمین لایه ی اوراء
 • هفتمین لایه ی اوراء
 • چگونه اوراء خود را نیرومند سازیم؟
 • عملکرد محافظتی اوراء
 • بر انرژی خود بیفزایید
 • بدن خود را سالم نگهدارید
 • تصمیم بگیرید که برای چه قدرتی باید پذیرا باشید؟
 • فعال زندگی کنید
 • تمریناتی برای اوراء
 • احساس کردن اوراء
 • اوراء را با دستهایمان رویت نموده و لمس کنیم
 • نور را به اوراء خود بفرستیم
 • چگونه اوراء را تقویت کنیم
 • انرژی جهان هستی (انرژی کائنات)
 • پرانا در همه جا
 • تحریک نمودن جریان پرانا
 • به این طریق شما انرژی حیاتی خود را تحریک می کنید
 • پرانای تنفسی
 • مودرا
 • پرانا
 • ذخیره سازی پرانا
 • پرانا درمانی
 • پرانا درمانی با همسر خود و دیگران

   

فصل 15: نادی ها

 •  کانال های انتقال انرژی حیاتی در بدن ما
 • سه نادی اصلی: آیدا، پنگالا و سوشومنا
 •  آیدا
 • پنگالا
 • سوشومنا
 • تمرین برای برقراری و تقسیم مساوی انرژی در نادی ها
 • نادی ها
 • تنفس ماه (قمری)
 • تنفس خورشیدی (شمسی)

   

فصل 16: کندالینی – مار خوابیده

 •  انرژی شیوا و شاکتی
 •  چگونگی برخورد ملایم با قدرت مار کندالینی
 • مواظب بودن قبل از خیرگی روانی
 • یاما و نی یا ما
 • 10 قدم برای رسیدن به خوشبختی
 • به نرمی و بدون هیچ اجبار

فصل 17: چاکرای دست و پا

 • چاکرای دست
 • بیدارسازی چاکرای کف دست ها
 • تمرین پرانا درمانی
 • تمرین ذخیره سازی پرانا
 • انرژی ماساژ چاکراها
 • شناختن حساسیت دست ها
 • یک توپ انرژی را در میان دو دست نگهدارید
 • چاکرای کف دست با تقویت نمودن آن
 • مودرا و آرامش درون
 • مودرای خورشید
 • مودرای ماه

   

فصل 18: چاکرای کف پا

 • بیدارسازی چاکرای کف پا در طول روز
 • اتصال خود را با زمین از طریق کف پا حس کنید

   

فصل 19: چاکرا- یوگا

 • یک برنامه مخصوص برای هر چاکرا
 • نکات لازم قبل از شروع تمرینات
 • مهم ترین اصول و قوانین پایه ای
 • هفت مرحله برای برنامه چاکرا- یوگا -آماده سازی
 • آسانا
 • پرانایاما
 • ریلکس شدن عمیق و گرم شدن قبل از انجام تمرینات
 • ریلکس شدن عمیق
 • گرم کردن بدن (گرم سازی)
 • چرخش دورانی پشت
 • حرکت پشت اسب / حرکت گربه
 • حرکت پشت گردن
 • باله پروانه
 • گردن لگن
 • صحیح ترین حالت نشستن
 • نشستن حالت نیمه نیلوفری در یوگا

 فصل 20: برنامه چاکرا- یوگا برای چاکرای اول

 • ریلکس نمودن و گرم کردن بدن
 • حالت درخت خوابیده
 • نشستن روی زانو
 • جوجه تیغی 
 • چاکرا یوگا، تنفس عمیق و کامل
 • مدیتیشن برای چاکرای اول
 • آرامش و ریلکس پایانی

   

فصل 21: برنامه چاکرا- یوگا برای چاکرای دوم

 • ریلکس و گرم کردن بدن
 • حالت تمساح
 • حالت بوسه زانو
 • حالت درخت
 • تنفس شیرین
 • مدیتیشن چاکرای دوم
 • ریلکس پایانی

   

فصل 22: برنامه چاکرا- یوگا برای چاکرای سوم

 •  ریلکس و گرم کردن بدن
 • حالت مخصوص پا
 • حالت شیب دار
 • حالت کمان
 • حالت حرکت معده
 • مدیتیشن چاکرای سوم (ناف)
 • ریلکس پایانی

 فصل 23: برنامه چاکرا- یوگا برای چاکرای چهارم

 •  چاکرای دست
 • بیدارسازی چاکرای کف دست ها
 • تمرین پرانا درمانی
 • تمرین ذخیره سازی پرانا
 • انرژی ماساژ چاکراها
 • شناختن حساسیت دست ها
 • یک توپ انرژی را در میان دو دست نگهدارید
 • چاکرای کف دست با تقویت نمودن آن
 • مودرا و آرامش درون
 • مودرای خورشید
 • مودرای ماه


   

فصل 24: برنامه چاکرا- یوگا برای چاکرای پنجم (گلو)  

 •  ریلکس و گرم کردن بدن
 • حالت شیر
 • حالت هلال ماه
 • حالت دعا و نیایش
 • تنفس با زمزمه ادوات صوتی
 • مدیتیشن برای چاکرای پنجم (گلو)
 • ریلکس پایانی

 فصل 25: برنامه چاکرا- یوگا برای چاکرای ششم (پیشانی)  

 • ریلکس و گرم کردن بدن
 • تمرین چشم
 • حالت ملخ
 • حالت کودک خوابیده
 • تعویض تنفس شماره 1
 • مدیتیشن چاکرای ششم
 • ریلکس پایانی

   

فصل 26: برنامه چاکرا- یوگا برای چاکرای هفتم

 • ریلکس و گرم کردن بدن
 • حالت کوه
 • ایستادن کوتاه روی سر
 • حالت ترازو
 • تعویض تنفس شماره 2
 • مدیتیشن برای چاکرای هفتم
 • ریلکس و آرامش پایانی
   

فصل 27: چاکرای عشق  

 •  قدرت و نیروی عشق
 • تاثیر گذاری عشق بر چاکراها
 • چاکرا و انتخاب همسر یا دوست
 • انتخاب همسر در چاکرای اول
 • انتخاب همسر در چاکرای دوم
 • انتخاب همسر در چاکرای سوم
 • انتخاب همسر در چاکرای چهارم
 • انتخاب همسر در چاکرای پنجم (گاو)
 • انتخاب همسر در چاکرای ششم (پیشانی)
 • انتخاب همسر در چاکرای هفتم
 • مقابله با بحران ها در نتیجه شناخت چاکراها
 • کدام چاکرا مناسب چه شخصیتی است؟
 • گردش دوره ای
 • چاکراها و زندگی مشترک
 • در آرامش زیستن از طریق شناخت و چاکراها
 • غلبه نمودن بر ناتوانی جنسی و نازایی
 • سوادهیستانا- آدهارا، یک تمرین برای بارداری
 • از طریق کار با چاکراها انرژی حیاتی زندگی را در خود قوی سازیم
 • ایجاد هماهنگی بین چاکرای قلب و چاکرای دوم
 • راه قلب ها
 • حس همدردی
 • بخشش، گذشت و شکیبایی
 • شناخت و فهم
 • یک مدیتیشن برای عشق

 

برچسب ها :

اطلس چاکرا

کار با چاکرا

pdf کتاب اطلس چاکرا

انواع مراقبه

مدیتیشن

تمرینات مراقبه

مراقبه بیداری

جملات تاکیدی تاثیر گذار

آرامش

تمرین مراقبه برای جملات مثبت

مراقبه چاکرایی

چگونه مراقبه ما را در درمان و شفا کمک می کند؟

مراقبه چیست

مراقبه آرامش

مراقبه پاکسازی ذهن

مراقبه سلامتی و شفا

رنگ ها و چاکراها

مراقبه رنگ چاکراها

مراقبه نور

مراقبه نور شمع

چاکرا تست

تست چاکرا

چاکرا بدن

چاکراها

چاکرای چشم سوم

چاکرای ریشه

چاکرای گلو

چاکرای قلب

چاکرا درمانی

پاندول چاکرا

معنای دایره 7-1

چاکرا انرژی

چگونگی کار کردن با چاکراها و شفای آن ها

چاکراها و رشد

مزایای چاکرا درمانی

سنگ درمانی

ارتعاشات

جملات تاکیدی قدرتمند

مراقبه و انتقال انرژی از طریق کف دست ها

چاکرای اول

مسدود بودن چاکرای اول

چاکرای دوم

محل قرار گرفتن چاکرای

مسدود بودن چاکرای

جملات تاکیدی موثر

چاکرای سوم

چاکرای چهارم

چاکرای پنجم

چاکرای ششم

چاکرای هفتم

هفت لایه ی اوراء

انرژی جهان هستی

چگونه اوراء را تقویت کنیم

قانون جذب آرامش

داشتن آرامش

چاکرای دست و پا

کندالینی

مار خوابیده

10 قدم برای رسیدن به خوشبختی

بیدارسازی چاکرای کف دست

یوگا برای چاکرای اول

یوگا برای چاکرای

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
ارسال نظر
captcha