فلسفه مرگ و جهان دو قطبی

برای پذیرش مرگ و آگاهی به فلسفه مرگ و جهان دو قطبی ویدئو دکتر سپیده تیمورپور را حتما ببینید و به دانشجوهای دوره نوابغ جذب ملحق شوید.

 

جهان ما جهان دو قطبی است که هر چیز با ضد آن معنا می دهد،مرگ را به عنوان یک قطعیت باید پذیرفت، مرگ را تابو ندانیم، مرگ گذر از مرحله ای از زندگی به مرحله دیگر است و آغاز زندگی جدید، و با درک این حقیقت فرصت سوگواری را از عزیز عزادارمون نگیریم که برای پذیرش مرگ، عبور از مراحل سوگ لازم است.

برای داشتن آرامش ذهن و توسعه فردی و پذیرش مرگ گذراندن دوره نوابغ جذب پیشنهاد ماست.

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
ارسال نظر
captcha