قانون دارما و کارما چیست؟

قانون دارما یعنی همسو شدن با طبیعت، برای اینکه با تمرین همسو شدن با طبیعت ویدئو دکتر سپیده تیمورپور را ببینید.

قانون دارما و کارما چیست؟


 قانون دارما یعنی پایان خود خواهی. قانون دارما یعنی کنار گذاشتن من برای ما.یعنی همسو شدن با طبیعت. قانون دارما و کارما وقتی باهم جمع می‌شوند قدرت عجیبی در زندگی انسان به وجود می‌آورد. همه باید همدیگر را کمک کنند. همه باید خدمت کنند و نتیجه ی این خدمت را ببینند.

 توجه داشته باشید هدف از مسئولیت الزاماً انجام کارهای بزرگ و کمک‌های عظیم نیست. اینکه شما به حیوانی غذا بدهید شروع می‌شود تا قرض دادن پول و خریدن آبروی یک انسان دیگر. هدف قانون دارما خیررسانی و کمک کردن است. مفید بودن است. وقتی جایی هستید اطرافیانتان از وجودتان استفاده کنند و دلشان به بودن شما قرص باشد.

 

 

 

 

 

 

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
ارسال نظر
captcha